Next Skövde Destinationsutveckling

Skidexpressen

Skidexpressen knyter samman Resecentrum i Skövde med outdoor-destinationen Billingen Skövde. Den gör det möjligt att resa med tåg till Skövde och ta sig vidare med buss direkt till sin vinterupplevelse på Billingen. Bussen är gratis och matchad mot tågtidtabellen. Självklart är det inga bekymmer att ta med sig sina skidor på bussen. Genom ett samarbete med MTRX får man också rabatt på sin tågresa. Förutom att serva tågresenärer är bussen också populär bland Skövdeborna som slipper ta bilen till sitt berg.

Skidexpressen var ett pilotprojekt initierat av Next Skövde under 2019 och 2020. Den kommer förhoppningsvis rulla även vintern 2022,. Arbete pågår också med att etablera permanent busstrafik året runt mellan resecentrum och Billingen.

Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark är Sveriges första ansökande Unesco Globala Geopark. Som en del av ett globalt nätverk under Unesco jobbar vi tätt med uppföljning av Agenda 2030 genom flera initiativ. En av geoparkernas huvuduppgifter är att jobba med det som på engelska kallas ”geoconservation”, det vill säga bevarande av det geologiska arvet. Vi jobbar även med hållbarhet ur flera aspekter – inte minst inom besöksnäringen.

Ett initiativ är att vi, med inspiration av Islands turistorganisation Inspired by Iceland, tagit fram en pamflett för platåbergslandskapet som heter ”Ett stensäkert löfte”.

Vi har även en egen hållbarhetsstrategi, som ni kan läsa mer om på vår hemsida: https://www.platabergensgeopark.se/hallbarhetsstrategi/

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer