Naven Outdoor Experience

På Naven Outdoor Experience tar vi ansvar för att skapa hållbara aktiviteter. Våra guidade turer innehåller inga engångsprodukter. Vi använder oss av lokala matleverantörer och restauranger så långt det går och majoriteten av våra guider och säsongarbetare kommer från Kållandsö och Lidköping – detta för att gynna den lokala arbetsmarknaden.  Alla våra kajaker är gjorda av plats, vilket gör att de håller längre, och också är återvinningsbara.

Vi informerar också våra gäster om att de ska visa hänsyn när de befinner sig i naturen, både till omgivningarna och till andra människor. En stor del av våra kajakgäster kommer från närområdet. När vi annonserar så vänder vi oss till de som finns inom en 10-milsradie. Varje år lottar vi också ut en kajakupplevelse till en familj som skulle ha svårt att ha råd att vara med annars.

För att kunna ha beläggningen även utanför sommaren arbetar vi med att kunna hyra ut våra stugor under lågsäsong genom att marknadsföra och lyfta detta alternativ i våra sociala kanaler. Vi lockar också gästerna med att de under lågsäsong kan hyra vår bastuflotte.

I dagsläget har vi ingen möjlighet att generera några helårsanställningar utöver oss som äger verksamheten. Däremot har vi undersökt prissättningen på våra aktiviteter i syfte att få upp lönsamheten och på så sätt ha möjlighet att ha anställda guider.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer