Minto – vägarna in i naturen

Minto – vägarna in i naturen

Vi följer vårt “spårlösa-koncept”.

Alla våra blåa, iskalla och gröna små- och storskaliga äventyr vi bjuder på har genomgått en noga hållbar produktutveckling. Det gäller allt från färdmedel till mat och boende. I fokus står att vi ihop ska nå en hållbar framtid.

Vi satsar på magin med långsam resa – antingen med hjälp av egen muskelkraft eller med hjälp av solens energi. Våra resor handlar om upplevelser, gemenskap, skönhetsvärden, avkoppling, inspiration och att hämta kraft i naturen.

Vi berättar om allemansrätten, ger tips på hur du utför dina behov i naturen utan att lämna spår och visar hur och var man hanterar eld i naturen. Dessutom sprider vi kunskap om hur man kan röra sig spår- och ljudlöst i naturen och hjälper till med att minimera den egna påverkan av naturen redan vid turplaneringen.

Hållbar Skärgård

Hållbar skärgård är en ideell förening vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i Bohusläns vackra skärgård. Initiativtagare och drivande är flera av Tanum kommuns kajakentreprenörer och Tanums kommun. Föreningen har därför tagit avstamp i Tanumskusten, men med ambition att kunna växa i alla riktningar.

Fokus ligger på att skapa infrastruktur, exempelvis fler solcellsdrivna skärgårdstoaletter på välbesökta öar. Föreningen arbetar också med att bilda en organisation som i fortsättningen ska arbeta med skötsel och vård i skärgårdsmiljön. På hemsidan finns en virtuell karta där mycket information samlats från olika håll, för att underlätta för besökare i skärgården – det skall vara lätt att göra rätt.

Kartan över norra Bohuslän, från norska gränsen till Bovallstrand i söder finns även till salu genom föreningens hemsida, men även hos återförsäljare.

Följ gärna föreningen på www.facebook.com/HallbarSkargard

På hemsidan kan du även bli medlem, om du vill stötta föreningen.

Bakom projektet ligger företagen Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Hans Sörqvist Byggnadsteknik & Arkitektur, Catxalot, Minto Tingvall Ecoturism, Drumlin, Nautopp och Tanums kommun.

Besök webbplats; www.hallbarskargard.se

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer