Lönern Turism

Lönern Turism sysslar med båtuthyrning och uthyrning av ställplatser. Lönern Turism är en del av företagandet inom den Gröna näringen på vår gård Ryttaregården. Eftersom vi lever av och nära naturen tycker vi det är viktigt att värna om naturmiljön i skog och mark och på vatten. Vi bedriver ett hållbart skogsbruk på gården med fokus på både produktion av virkesråvara och hänsyn till naturmiljön. Gårdens jordbruk drivs ekologisk med köttdjursproduktion och växtodling. Jakten arrenderas av ett och samma jaktlag sedan många år vilket borgar för en god viltförvaltning.

Sjön Lönern är viktig för oss och vi värnar om sjön genom att ha en miljövänlig verksamhet. För att bibehålla en god vattenkvalité, ett hållbart fiske och en fin naturmiljö måste alla hjälpas åt. Lönern Turism har en ordnad sophantering med källsortering. Släng dina sopor där och inte i sjön, på stranden eller på öar.

Lönern Turism värnar om fisket i Lönern och därför vill vi inte att man tar upp och avlivar mer fisk än som kan nyttjas för husbehov. Fångad fisk utöver husbehov hanteras enligt fiskemetoden Catch and release. Det innebär att fisken fångas och sedan försiktigt lossas från kroken för att sedan återutsättas i sjön. Catch and release ger ett över tid hållbart fiske.

Merparten av våra besökare har kort reslängd samtidigt som gästerna oftast kommer i sällskap vilket minskar påverkan från CO2 per gäst. Till båtuthyrningen använder vi Linderbåtar som är tillverkade av återvinningsbart aluminium och har en erkänd lång brukstid. Båtarna är utrustad med nyare bränslesnåla Mercury-fyrtaktsmotorer och rymliga externa bränsletankar för att undvika spill av bränsle på sjön.

Vi arbetar successivt på att gästen ska stanna längre hos oss genom att utöka antalet aktiviteter på plats. Här månar vi om fysiska aktiviteter som har ett minimalt utsläpp av CO2. För att inte få ett ohållbart slitage på området vid Lönern Turism har vi ett bestämt antal markerade ställplatser som bokas via Internet. Digital bokning bidrar till att gästen enkelt kan kontrollera om och när det finns lediga ställplatser eller båtar för att undvika onödiga resor.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer