Laxsjöns camping och friluftsgård – Dalslands aktiviteter AB

Laxsjöns camping och friluftsgård/Dalslands Aktiviteter är ett relativt litet företag, men vi inser ändå vikten i att ta sitt ansvar gentemot miljön och naturen som är en stor del och en viktig förutsättning i vår dagliga verksamhet. Även om vår påverkan jämförelsevis är liten så vill vi föregå med gott exempel. Därför står vi nu i början av ett spännande miljöarbete inom företaget.

Då vi är inbäddade i Dalslands hisnande landskap, värnar vi om den naturliga skönheten som omger oss, och vi strävar efter att skydda den för både nuvarande och kommande generationer.

Några exempel på vad vi gör på Laxsjöns camping och friluftsgård

  • Anställer i största möjliga mån lokal arbetskraft.
  • Eftersträvar att jobba med så bred kundgrupp som möjligt för att förlänga säsongerna och ge en hållbarare anställning.
  • Skapar kunskap kring vattnet och naturen.
  • Eftersträvar bra möjligheter att kunna återvinna och källsortera enkelt inom och på anläggningen.
  • Samarbetar i störta möjliga mån med lokala företag/organisationer som tar ansvar för sitt miljöarbete.
  • Vi utnyttjar delvis kraften från förnybara energikällor och låter gästerna bli medvetna om sin tillfälliga el och vatten förbrukning. Äldre armatur på anläggningen byts ut och ersätts med LED-belysning och vårt varmvatten värms av solpaneler.

Mer om hur vi jobbar på Dalslands Aktiviteter AB kan du läsa på vår hemsida: https://www.dalslandsaktiviteter.se/miljocertifiering/

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer