Kvibergs Vandrarhem

På Kvibergs Vandrarhem vill vi visa omsorg för vår miljö. Vi ser det som vårt självklara ansvar att agera hållbart. Vi gör det tillsammans med vår personal, våra leverantörer och våra gäster.

Vi begränsar vår konsumtion av energi, vatten och resursförbrukning. Vi minimerar användandet av kemikalier och källsorterar avfall samt minskar den del som går till förbrukning. Vi mäter regelbundet vatten- och energiförbrukning och använder oss av verktyg som hjälper oss att övervaka vårt klimatavtryck och miljöprestanda.

Vi prioriterar leverantörer som jobbar aktivt med sitt miljöarbete, vilket hjälper oss att konsumera hållbara och miljömärkta tjänster och produkter.

Vi undviker engångsartiklar, använder endast kemikalier märkta med gröna svanen, är noga med dosering, försöker erbjuda flera ekologiska och fairtrademärkta varor på vår frukostbuffé och erbjuder sedan 2023 sex stycken laddstationer för elbil.

Vi vill konstant förbättra vårt miljöarbete och fortsätta utvecklas och arbeta mot våra uppsatta mål.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer