Kust Event

Kust Event är certifierad samarbetspartner till Kosterhavets marina nationalpark.

Detta innebär att det finns krav och mål som är framtaget gemensamt av företaget och nationalparken.

Vårt mål är att göra så lite åverkan på miljö och natur som möjligt.
Vi kör våra båtar på den miljövänligaste diesel och så ekonomiskt för utsläpp som det går enligt ecodrivingprincipen. Arbetet pågår med att hitta lösningar som ger så lite utsläpp som möjligt när laddning endast kan ske en gång per dygn. Vi tänker på att lasta så lätt som möjligt för att minska utsläppen. Vi har också öppet året om.

Följande områden arbetar vi frekvent med:

 • Elektrifiering/hybrid
 • Bränslealternativ
 • Underhåll & Service
 • Återvinning
 • Utsläppsfrekvens
 • Hållbara & godkända material
 • Gästbeteende
 • Engångsmaterial
 • Kontaminering
 • Källsortering
 • Leverantörskrav
 • Ursprungsmärkning
Nästa Föregående

Utforska fler aktörer