Kungajaktmuseet Älgens Berg

Kungajaktmuseet Älgens Berg är byggt och format av berget själv i ekologisk anda, där timmer, glas och rymd skapar en härlig och unik atmosfär.

I museets dagliga verksamhet samt i dess strategiska arbete pågår en ständig strävan med ambition att utveckla hela verksamheten och dess produktutbud på ett sätt som främjar natur och kulturmiljön på ett varsamt vis.

Ett besök på Kungajaktmuseet Älgens Berg kommer därför inte bara vara en oförglömlig och naturlig upplevelse, utan också ett viktigt bidrag till en ekologisk hållbar utveckling. Vi vill, genom vår filosofi, skapa medvetenhet och bidra till ett aktivt val hos besökaren vilket vi önskar skall leda till att minimera det ekologiska fotavtrycket. Tillsammans med våra besökare hjälps vi åt att bevara den unika miljö de har kommit för att uppleva.

Ett fortgående arbete är att stärka varumärket Kungajaktmuseet Älgens Berg och profilera varumärket på ett sådant sätt att det starkt relateras till ekologiskt tänkande och hållbar utveckling. I vår verksamhet använder vi så långt det är möjligt närproducerade samt miljöcertifierade produkter. Vi jobbar för att förlänga säsongen för att få en mer hållbar ekonomi och möjlighet att erbjuda jobb under en längre tid av året.

Ditt besök på Kungajaktmuseet Älgens Berg är ett viktigt bidrag till regionen och till människorna som bor i trakten.

En naturlig upplevelse väntar Dig på Älgens Berg!

Kungajaktmuseet Älgens Berg är sedan 2008 medlem i Naturturismföretagen

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer