Kosters Trädgårdar

Vi vill inspirera till hållbarhet genom att göra. Vi har byggt upp ett trädgårdsjordbruk från en träskmark. Vi håller kurser och föreläsningar kring hållbarhet, permakultur, naturkänsla mm. Vi guidar i nationalparken i kajak, på cykel och till fots.

Vi erbjuder många praktikplats för att lära kring odling, samarbete och lokal utveckling.

Vårt grundkoncept ligger att belasta miljön så lite som möjligt och ännu hellre bygga upp den så att vi blir ett regenerativt företag och initiativ. Det gör vi genom främst att skapa kretslopp av de resurser vi använder. Vi ser till att så mycket som möjligt stannar kvar så länge som möjligt i vårt system. Vi köper in så lite nytt som möjligt. Vi bygger bra jordar av allt organiskt material såsom komposter, tång och egen tillverkning av biokol. Vi använder endast ytvatten till bevattning och inte grundvatten. Restaurangmenyn utgår i första hand efter det som är moget i trädgården och kompletterar med Nordisk Svensk Råvara eller annat ekologiskt från grossist.

Gästerna uppmanas att använda våra torrtoaletter istället för den vattenspolande toaletten som finns. För att illustrera vår påverkan på vattencykeln och förbrukningen av vatten. Ett särskilt stort tema ute på en ö.

Pandemiåren har verkligen fått oss att inse vad vi verkligen gör och varför. Att vi, i första hand, vill arbeta för lokal hållbarhet, ökad produktion på Koster av livsmedel, stötta och ge möjlighet för fler att kliva in i samhället här och arbeta för ökad resiliens. Detta innebär att för oss är turistströmmen nästan att se som ett medel för att uppnå annat. Det är tack vare den vi kan erbjuda många unga praktikanter och anställda att vara här ute då vi erbjuder oss att hitta enkla boenden för dem. Flera har stannat kvar och är idag verksamma i egna verksamheter och är delaktiga i Kosters Tillsammansodling och andra kreativa sammanslutningar. Vi har med det synsättet inte bara odlat mat utan också människor. Det är vi stolta för.

Vi är aktiva i lokalsamhällets stora och ambitiösa arbete för att få denna ö att vara ett levande helårssamhälle. Många ideella timmar läggs på att bevara och vidareutveckla samhället. Social hållbarhet innebär, som vi ser det, att företaget återinvesterar lokalt. Och det är inte bara pengar utan också liv i form av arbete, kunskap och resurser.

Vi, Stefan och Helena von Bothmer, har byggt upp och drivit Kosters Trädgårdar sedan 1993.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer