Koster Marin

Koster Marin är ett skärgårdsrederi med helårsverksamhet hemmahörande på Sydkoster. Vi bedriver passagerartrafik till Kosteröarna och Ramsö med Västtrafik som uppdragsgivare, samt godstrafik till Kosteröarna i egen regi.

Vi har konverterat ett dieselfartyg till eldrift med stöd av Klimatklivet. Elfartyget driftsattes under 2023 och detta bidrog till att vi minskade vår förbrukning av fossila drivmedel i passagerartrafiken med 40%. Målsättningen är att andelen fossilfri drift skall vara 60% 2024.

Vi har vidare arbetat med utbyte av smörj- och hydraloljor till miljövänliga produkter, utbyte av belysning till energisnåla LED-lampor, och ersätter succesivt batterierna på de kvarvarande dieselfartygen till bättre miljöval.

Vi har i många år arbetet med Eco-driving för att minimera bränsleförbrukning och har körsystem för att skona känslig natur från onödigt svall.

Vi försöker göra inköp så lokalt som möjligt och har alltid med livscykelperspektivet vid nya investeringar.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer