Klockaregårdens Hästverksamhet

Naturen är väldigt viktig för oss på Klockaregården då den är en av våra största resurser, det är därför självklart att miljöhänsynen genomsyrar hela vår verksamhet. Det är naturligt att vi arbetar aktivt för att bevara och förbättra miljön. Därför har vi antagit denna miljöpolicy.

Vår ambition är att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi följer gällande miljölagstiftning och andra myndighetskrav. Miljöaspekterna vägs alltid in innan vi fattar beslut, på så sätt förebygger vi negativ miljöpåverkan. Vi är medvetna om de miljörelaterade områden som påverkas av verksamheten.

• Vi höjer medvetandet om miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
• Vi eftersträvar att höja medvetandet om miljöfrågor hos alla våra kunder och uppmuntrar dem att ta ett miljöansvar.
• Vi eftersträvar ett ekologiskt jordbruk och vårplöjer för att minska kväveläckage.
• Vid tecknande av elavtal eftersträvas el från förnyelsebara källor.
• Djuren i vår verksamhet utfodras i första hand med grovfoder från egna åkrar och de går på naturbeten så länge vädret tillåter.
• Vi minimerar användningen av kraftfoder.
• Vi förebygger i möjligaste mån sjukdomar i syfte att minimera medicinering.
• Vi minimerar och samordnar transporter, exempelvis rider vi mellan gårdarna när vi flyttar hästar vår och höst.
• Gödsel och kompost som produceras på gården används som jordförbättringsmedel i egna odlingar, privata trädgårdsodlingar och kommunal verksamhet ”sinnenas trädgård”. På så sätt minskas användandet av konstgödsel.
• Vi är genbank för utrotningshotade lantraser och bidrar på detta sätt till den biologiska mångfalden.
• För att minska matsvinnet använder vi matrester och sådant som rensas bort för att utfodra våra hundar, kaniner, får, ankor och höns.
• Vi källsorterar allt avfall, det organiska avfallet komposteras.
• Vi har komposteringstoaletter på våra anläggningar. Fekalierna används som jordförbättringsmedel på våra åkrar.
• Vi odlar mycket av den mat vi serverar själva och köper i möjligaste mån kravmärkta och närproducerade livsmedel och andra produkter.
• Vi återanvänder material och köper gärna begagnat.
• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
• Vi undviker kemikalier i möjligaste mån.
• Plastprodukter väljs bort till förmån för organiska material.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer