Hotell Billingehus

Vårt hållbarhetsarbete har som mål att ta ansvar för det kretslopp vår verksamhet är en del av. Ansvaret vilar tungt på oss alla att medverka för framtida generationer. Därför har vi högt uppsatta mål gällande inköp, vattenförbrukning, energiförbrukning och avfall. Vårt hållbarhetsarbete är så mycket mer än miljö, det omfattar även människor och ekonomi.

Billingehus ingår i koncernen Lotus Hotel Group. Vår koncerns engagemang för en bättre värld är något som pågått under lång tid. Allt arbete inom vår verksamhet ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, såväl dagligen som långsiktigt. Målsättningen är att vår verksamhet ska kunna ta vara och spara på jordens resurser.

Byggnad

Med modern teknik i våra byggnader styr vi energiförbrukningen på ett optimalt och resurssnålt sätt. Alla nyinstallationer och byggnationer skall utföras med högsta krav ur miljöhänsyn. Vi arbetar bland annat med energiåtervinning från kylar, frysar och bassänger på våra spahotell.

Eget vindkraftverk

Vi har ett eget vindkraftverk som försörjer oss med elektricitet. Och det bästa av allt är att det inte bara försörjer oss, utan även våra systerhotell Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers samt våra anställdas bostäder.

Fossilfri fordonsflotta

Vi har flertalet el- och hybridbilar som är förstahandsvalet vid resor, efter tåg, cykel och buss. Vi har även ett stort antal laddstationer för elbilar till våra gäster.

Jämlikhet & Mångfald

Våra verksamheter ska hålla dörrar öppna för projekt och människor som bidrar till ökad integration av bakgrunder såsom ålder, funktionsvariationer, nationaliteter, kön och sexuell läggning. Varje medarbetare är en tillgång för företaget.

Hållbara upplevelser

Vi har en person inom vår hotellgrupp som är ansvarig för att intrycken våra gäster tar med sig efter en vistelse, även har lämnat så låga avtryck på miljön som möjligt. Hennes arbete sträcker sig över tre områden i vår verksamhet – social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt miljö.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer