Havets Magasin

Havets Magasin utgår ifrån Hållbarhetsklivets fyra principer vilka är en självklarhet i vår verksamhet som bedrivs under hela året i samarbete med det lokala näringslivet så långt det är möjligt.

Havets Magasin ligger i direkt anslutning till havet och bedriver en verksamhet som bygger på aktiva upplevelser i naturen och på havet. Vi samarbetar med lokala arrangörer under hela året och handlar i möjligaste mån våra råvaror lokalt framförallt våra skaldjur. Vi tar enbart förbokade sällskap och grupper. Under sommaren hyr vi ut enbart kort- eller hela veckor och övriga året när vi arbetar med grupper är det i möjligaste mån 2-3 nätter.

Vi eftersträvar minsta möjliga matsvinn, använder inget engångsmaterial och sorterar våra sopor. All marknadsföring sker digitalt, så vi har ingen onödig pappersförbrukning.

Vi eftersträvar i så stor utsträckning som möjligt merförsäljning till våra gäster enligt principen ”en dag till, en natt till, en krona till”. Det mest lönsamma sättet att få turisten
att stanna längre är att erbjuda någon form av aktivitet som gör att det stannar ytterligare någon dag. Vi fokuserar på att utveckla en verksamhet som drivs på helårsbasis med hållbarhet och lönsamhet som främsta förtecken.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer