Hästekasen Gård

Vår förening består av externa medlemmar och interna medlemmar som bor kollektivt på en gård. Föreningens avsikt är att sprida kunskaper om naturen, ekosystem och småskalig odling och naturligt byggande. Vi har även aktiviteter kring hälsa och äventyr i naturen.

Vår hållbarhet handlar i grunden om att vara flera som delar på samma resurser. Vi kan för miljöns skull leva med en lägre standard när det till exempel gäller innetemperatur. Vi värmer enbart upp med förnyelsebara bränslen, köper grön el och producerar vår egen el.

Vi producerar en del av vår egen mat och använder eget byggmaterial, vilket reducerar transporterna.

Flera av våra hus är byggda av naturliga material från platsen. Vi använder inte heller spoltoaletter.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer