Gudhems klostermuseiförening

Gudhems klostermuseiförening arbetar långsiktigt för bevarandet av föremål och kulturhistoria gällande det nunnekloster som fanns i Gudhem från 1100-talet till 1500-talet.

Vi återbrukar, handlar lokalt och värnar om vår miljö i både vår verksamhet och i utvecklingsprojekt.

Vi har nyligen byggt en ny stenhall på området. Vi valde då en lokal entreprenör som i sin tur valde lokala underentreprenörer. Byggnaden är uppförd i trä och målad med en hållbar tjärfärg.

Till den nylagda klosterträdgården valde vi en lokal entreprenör för markarbetet och vi valde att anlägga trädgården i begagnade cementrör som vi fick utan kostnad. De växter som gick återanvände vi från den gamla trädgården och övriga växter är inköpta hos lokala handlare och växtodlare. Allt anläggningsarbete i övrigt är gjort ideellt av styrelsen och några andra ideella krafter.

Vi har återanvänt gamla ramar till att göra nya informationsskyltarna inne i museet.

Museet är öppet endast sommartid, så åtgången av el är minimal.

Vi är en liten ideell föreningen och har inga anställda, men en fantastisk styrelse som lagt oerhört många ideella timmar på att få klostermuseiområdet att åter blomma. Klosterruinen har en 800-årig historia så vi gör allt i ett långsiktigt och hållbart perspektiv!

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer