Gröne Backe Camping & Stugor

På Gröne Backe Camping & Stugor har vi flera initiativ inom social, miljö och ekonomisk hållbarhet. Vi har sammanställt vårt initiativ på vår hemsida under “Hållbarhetsinitiativ” utifrån områdena:

– Nöje på campingen
– Samarbete med aktörer i närområde
– Överturism och attraktiva datum
– Natur och Miljö
– Anläggningen
– Jobb, rekrytering och reception

Vi anser att alla dessa områden är alla lika essentiella för att sträva efter en mer hållbar verksamhet. Det är mycket vi redan nu gör men vi strävar efter att göra mer. Vi kommer kortfattat beskriva områdena här nedanför.

Nöje på campingen innebär var vi har att erbjuda på plats på campingen. För oss är det en hjärtefråga för vi vill att våra kunder ska vara underhållna och nöjda kunder. Därför ser vi över exempelvis våra priser för att hålla de så låga som möjligt och erbjuder gruppriser.

Samarbete med aktörer i närområde har vi med mycket både när det gäller aktiviteter och engagemang. Men även genom sponsring och köpa material från lokala företag. Vi uppmuntrar våra gäster att besöka och handla från lokala butiker och aktiviteter.

Överturism och attraktiva datum ser vi vikten av att hantera både genom samarbete med kommunen och lokal aktörer. Vi själva hantera det med att bland annat höja priserna och sätta minimumgräns på dygn vid bokning. Samt sprida ut naturupplevelser och event.

Natur och Miljö har vi strävan att arbetare, besökare och gäster blir informerade och agerar för att bevara och ta hand om naturen runt omkring oss som den är och generera minimal miljöpåverkan. Särskilt eftersom utifrån att vi ligger i ett vattenskyddsområde och har många naturreservat.

Anläggningen anpassar vi mycket utifrån antalet besökare och efterfrågan, exempelvis med mängden städning. Även vid lågsäsong och kallare väder stänger vi av värmen i alla lokaler som inte är i bruk och sänker värmen i lokaler som för tillfället inte används.

Jobb, rekrytering och reception innehåller flera delar som att vi skickar fakturor via mejl och använder oss främst av Swish och kortbetalning. Vi anställer många unga och ger dom en bred erfarenhet inom yrkeslivet, försöker även hålla fler heltidsanställda på årsbasis.

För mer information om vårt initiativ för mer hållbarhet klicka gärna in på vår hemsida!

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer