Garveriet

Garveriet är en mötesplats för delning av innovativ kunskap för hållbara matsystem

Garveriets ambition är att leta nya vägar till en sundare matproduktion. Vi jobbar med matsystemen och inte emot dem. Vi kanske till och med kan skapa nya innovativa ekosystem. Man kan kalla det omställning eller hållbarhet, eller en folkrörelse där var och en steg för steg tar ansvar för maten som produceras, köps och konsumeras. Vi tror på samarbete med myndigheter, organisationer och producenter – stora som små, men vi är övertygade om att den här resan kommer drivas av konsumentens, lokala producenters och entreprenörers vilja att göra rätt. Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting!

På Garveriet möts forskning och innovation, närodlad mat och affärsutveckling, systemkunskap och småskalig produktion. Här håller vi ihop perspektiven som är nödvändiga för att kunna driva en trovärdig förändring. Garveriets affärsidé handlar om att skapa en mötesplats utifrån fyra verksamhetsområden:

Innovation – skapa förutsättningar för innovativ utveckling kring hållbar mat.
Matproduktion – egen och extern produktion och försäljning av hållbar mat.
Möteslokaler – uthyrning av möteslokaler, aktivitetslokaler samt arbetsplatser i co-workingmiljö.
Kunskap – egen och externt producerade upplevelser och utbildningar.

Vi har byggt upp vår operativa verksamhet kring tre nyckelord – ät, möt och lär – som tillsammans beskriver kortfattat vad vi gör. Och allt genomsyras av ett hållbart sätt att tänka och framförallt att göra.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer