Falbygdens Museum

Falbygdens museum är ett kulturhistoriskt museum med särskilt fokus på förhistorisk tid. Vi verkar för att ta tillvara Falbygdens kulturarv och berätta om bygdens rika och spännande historia för- och tillsammans med kommuninvånare och besökare. Museet verkar i sitt uppdrag för social hållbarhet genom att ge perspektiv på samhällsutveckling och historia. I programinslag och utställningar lyfts ofta även samhällsfrågor, klimat och hållbarhet.

Som kommunal verksamhet följer vi Falköpings kommuns klimatstrategi och miljömål.

Vi jobbar löpande med energieffektivisering och byter exempelvis sektionsvis ut armaturen i utställningssalar och museibyggnad till ledbelysning.

Som besökare har du goda möjligheter att resa kollektivt till Falbygdens museum. Många tåg stannar i Falköping. Efter en kort promenad på 10-15 minuter är du framme vid museet. Landsortsbussar och stadstrafik stannar på resecentrum eller vid hållplatser nära museet.

Vi källsorterar allt avfall och återbrukar så mycket som möjligt i samband med utställningsbygge.

Kaffe, te, choklad som erbjuds i vår caféhörna är ekologiskt. Av de få engångsartiklar vi tillhandahåller är samtliga miljövänliga alternativ.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer