Borås TME

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv. Vårt syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Vår vision är att människor som befinner sig i Borås ska känna att ”Här vill jag stanna!”.

Onödig miljöpåverkan

Borås TME miljöcertifieras via Borås Stad. Vi följer också Borås Stads vision som innebär att vi ska bli en mer jämlik och förenande stad. Från vi och dem, till tillsammans. Borås ska också bli en stad där vi fokuserar på hållbar konsumtion, mindre nedskräpning och mer ekologisk hållbarhet.

Alla anställda måste gå en miljöutbildning som arrangeras av Borås Stad. Vi har också utbildats inom de Globala målen. Mer konkret källsorterar vi på arbetsplatsen, köper i så stor utsträckning som möjligt kravmärkt och ekologisk kaffe och te. Vi cyklar och går till möten om det är möjligt, vid längre sträckor åker vi i första hand kollektivt.

Lokal samverkan

Vi har ett nära samarbete med staden, näringslivet och akademin. Uppdraget som Borås TME har är att skapa en attraktiv stad för boråsare och besökare.

Evenemang

Vi arbetar för att få större evenemang miljödiplomerade. Målet är att det ska finnas någon form av legacy efter ett evenemang, staden ska helt enkelt gynnas av att något blir kvar efteråt. Det kan vara så väl socialt, ekonomiskt som ekologiskt hållbart. I de evenemang vi arbetar med försöker vi hålla nere mängden tryckt material och återanvända så mycket som möjligt.

Genom evenemang och kampanjer jobbar vi också för att besökare ska stanna längre i staden och upptäcka mer av allt som Borås har att erbjuda.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer