Bokenäset Hotell & Konferens

Vårt unika kretsloppsystem kopplat till minimal miljöpåverkan under gästvistelse.

Vi renar sötvatten och avsaltar saltvatten. Detta vatten används i kranar och duschar för att sedan renas från partiklar, fosfor och kväve i vårt BDT-, dammar, algfilter samt teknisk våtmark för att sedan användas som toalettvatten. Förbrukat toalettvatten samlas upp i vårt reningsverk där slammet rötas och gasbildning sker som används till att förvärva varmvatten i restaurangen. Det rötade slammet separeras från vattnet som transporteras till loopen för BDT. Cirkeln sluts med att vattnet vi använt 2 gånger släpps tillbaka i naturen renare än när det togs upp första gången. Det överblivna slammet som nu är ett utmärkt gödningsmedel omhändertas av Uddevalla Kommun.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer