Best Western Carlia Hotel

Best Western Carlia Hotel jobbar med alla aspekter när det kommer till hållbarhet, men främst med den sociala aspekten. Vi vill vara en trygg och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare. De ska känna sig trygga, stimulerade och samtidigt utvecklas. Vi har en låg personalomsättning, där alla som någonsin jobbat hos oss fungerar som ambassadörer för hotellet både som varumärke och som arbetsplats. Best Western Carlia Hotel ska vara en trygg arbetsplats.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer