Åstols Båtförening

Åstols Båtförening arbetar för att befrämja ett hållbart båtliv.

Åstol är en liten ö, skild från fastlandet genom en 15-minuters färjetur. Det innebär att vi på vår ö måste ägna extra tanke kring alla de processer som innefattar transporter och materialanvändning. Vi måste verka för verklig hållbarhet i det nära livet. Det innebär att vi bygger vår verksamhet på att engagera våra medlemmar i vårt arbete och utnyttja kunskap och resurser som finns lokalt tillgängliga. Det kan exempelvis vara att ge möjlighet till sommarlovsarbete till lokalt boendes barn eller barnbarn, att eftersöka kompetens som finns hos de åldersrika, att arbeta inom vårt lilla samhälle utifrån insikten att vi alla är beroende av varandra!

Och naturligtvis, som en sista utpost mot det stora havet i väster, är vi medvetna om det livsavgörande samspelet mellan natur och människa som vi måste vårda och ta ansvar för.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer