Almnäs Bruk

Almnäs Bruk – en bit av Hjos kulturhistoria

Almnäs är en gammal gård med rötter i medeltiden. Den nämns för första gången i ett pärmebrev till den Äldre Västgötalagen daterat den 14 augusti 1225. Där beskrivs hur munkarna i Alvastra kloster träffade häradshövdingen och lagmännen i Västergötland för att staka ut gränserna för en del av det som sedan kom att bli Almnäs.

Från medeltiden och fram till 1527 tillhörde Almnäs alltså Alvastra kloster. 1527 genomdrev Gustav Vasa reformationen och Almnäs kom att tillhöra Kronan fram till 1587, då Margareta Axelsdotter Natt och Dag, genom ett byte med Johan III, sammanförde 12 hemman som är en väsentlig del av Almnäs idag.

Under århundradena har en rad adelsätter ägt Almnäs, bland vilka de för gården mest betydelsefulla kan nämnas är Sparre, Posse, Stackelberg och Dickson. Sedan 1915 ägs Almnäs av familjen Berglund.

Almnäs Bruk är viktig del av Hjos historia och kulturarv.

En ekologisk gård i samspel med naturen

Almnäs Gård är en av Sveriges största ekologiska gårdar, med ett KRAV-certifierat jordbruk och ett miljöcertifierat skogsbruk. Konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller kemiskt betat utsäde används inte. Vi försöker samspela med naturen genom att inte putsa vägkanter och åkerkanter för tidigt, vilket gynnar fåglar och djur som alla behöver orörda barnkamrar. Att värna om insekter och därigenom pollinering är ett annat sätt att samspela med naturen.

Ett långsiktigt, oberoende skogsbruk med känsla

Almnäs Bruk bedriver sedan många år tillbaka en omfattande virkeshandel i Skaraborg, med tonvikt på den östra delen. Leveranserna av virke och skogsprodukter går direkt till industrin; främst sågverk, pappersbruk samt värmeverk. Vi planterar, röjer, gallrar och slutavverkar för uppdragsgivares räkning, samt bedriver även viss rådgivning och hjälper till med naturvårdsåtgärder. Exempelvis har man relativt nyligen planterat och förmedlat över 150 000 skogsplantor.

Gårdens skogsbruk är långsiktigt, där alla åtgärder innan slutavverkning är investeringar i god tillväxt och gott slutresultat. Det är vidare oberoende (dvs fristående från köparintressen, med stor handelsvolym vilket ger bra priser) och görs med känsla. Vi bryr oss om hur skogen ser ut efter avslutat arbete.

Ett kretslopp med stor biologisk mångfald

I många hundra år har kon stått i centrum på Almnäs. Det är tack vare korna som omgivningarna kring Almnäs bjuder på ett öppet och varierat kulturlandskap med stor biologisk mångfald. Det är de som utgör förutsättningen för det ekologiska kretsloppet, där fodret vi själva odlat och utfodrat våra kor med kommer tillbaka ut på fälten i form av gödsel som ger näring till nästa skörd. Resultatet är mjölk, en levande produkt, som i sin naturliga form är unik för Almnäs. Mjölken används också i vår egna ostproduktion.

Mjölkproduktionen följer KRAVs regler för ekologisk mjölkproduktion. Ambitionen i ekologisk mjölkproduktion är att djuren i största möjliga mån ska kunna följa sitt naturliga beteende. Därför finns en rad regler som Almnäs förpliktigat sig till att följa, regler kopplade till bland annat foder, betesgång och kalvarnas välmående. Efter 24 år har det för Almnäs blivit en självklarhet och när korna släpps ut på bete i april så känns det att ”det är så här det ska vara”.

En prisbelönt ost och en viktig ambassadör för platsen Hjo

I gårdens ysteri tillverkas också den prisbelönta osten. Däribland Wrångebäcksosten, som nyligen fått utmärkelsen Skyddad Ursprungsbeteckning. Detta gör att Wrångebäcksosten numer spelar i samma liga som bland annat Champagne och Parmaskinka, eller på närmre håll, Kalix Löjrom och Vänerlöjrom.

Almnäs ostar säljs över stora delar av världen; bland annat Europa och USA och de har kommit att bli en ambassadör även för platsen. Berättelser kring gården och platsens historia bakas in i informationen kring själva ostproduktionen. Det väcker intresse. En av dem som kommit att bli en flitig inköpare av Almnäs ost är den franske bagaren Sebastién Boudet, bland annat känd från TV-programmet Dessertmästarna. Han höll nyligen en surdegskurs på Almnäs; ett besök som drar uppmärksamhet inte bara till ysteriet och osttillverkningen, men också till platsen.

En stor arbetsgivare som gynnar den lokala bygden

På gården behövs en stor mängd arbetskraft, och cirka 25 personer arbetar på gården med allt från ostproduktion och skogsbruk, till att ta hand om jordbruket och allra helst korna. Korna, kvigorna och kalvarna behöver foder och skötsel varje dag, året om. Dessutom behöver de tak över huvudet under vinterhalvåret vilket skapar en hel del underhållsarbete. Arbetskraften är till stor del lokal arbetskraft.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer